Při stupňování výrazu řídký je nutné myslet na to, že 2. stupeň má podobu řidší, nikoli řidčí.

  • Vlasy má postupem času řidší a řidší. (nikoli řidčí a řidčí)
  • Omáčka byla trochu řidší, než měla být.

Zdroje:

  • Slovník spisovné češtiny
Řidší, nikoli řidčí

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou