Málokoho asi překvapí, že příslovce rozumně je odvozeno od přídavného jména „rozumný“, který podle Slovníku spisovné češtiny znamená jednak „řídící se rozumem, jednající s rozumem“ a jednak „založený na rozumové úvaze; vyplývající z ní“.

Z hlediska pravopisu stojí za zmínku, že i když se relativně často vyskytuje chybná varianta rozumě (snad ve spojitosti se slovesem „rozumět“), jediný správný způsob zápisu je rozumně (tedy s „-mně“).

  • K tomuto problému musíme přistupovat rozumně. (nikoli rozumě)
  • Nedá se s ním rozumně dohodnout. (rozumě dohodnout)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Rozumně, nikoli rozumě

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou