Ve Slovníku spisovného jazyka českého je sice slovo samosběr definováno jako „vůz k čištění ulic, který zametá a současně nečistotu vysává“, ale v současné době se většinou chápe jinak. Jedná se o proces, kdy jsou na jahodovou (či jinou) plantáž vpuštěni sběrači, kteří si následně svůj úlovek za zvýhodněnou cenu odkoupí.

Jelikož je toto složeninou odvozenou od kořene „sběr“, píše se i v něm písmeno „s“, nikoli „z“, tedy samosběr, nikoli samozběr.

  • Chystáš se letos někam na samosběr jahod? (nikoli samozběr jahod)

Další obvyklá spojení:

  • samosběr jahod 2013, 2014 (nikoli samozběr jahod 2013, 2014)
  • samosběr jahod Praha, Holešov, Olomouc (nikoli samozběr jahod Praha, Holešov, Olomouc)
  • samosběr – prodej (nikoli samozběr – prodej)
  • samosběr meruněk (nikoli samozběr meruněk)
  • samosběr třešní (nikoli samozběr třešní)

Zdroj: Slovník spisovného jazyka českého

Samosběr jahod, nikoli samozběr jahod

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou