Sloveso sbírat má celou řadu významů. Podle Slovníku spisovné češtiny to mohou být například tyto:

  • snést dohromady, shromáždit (např. sbírat básně)
  • soustředit (např. sbírat síly)
  • vzít z povrchu něčeho (např. sbírat nádobí ze stolu)
  • být sběratelem (např. sbírat odznáčky)

Z hlediska pravopisu stojí za zmínku, že se v tomto výrazu používá předpona „s-“, ne „z-“, tedy sbírat, nikoli zbírat.

Totéž platí i o nejrůznějších výrazech odvozených, jako jsou například sběrné suroviny nebo sběrný dvůr (nikoli zběrné suroviny, zběrný dvůr).

Jsme-li na pochybách, může nám pomoci, když si řekneme dokonavou variantu tohoto slovesa – sebrat (jen málokdo řekne zebrat).

  • Známky sbírám už od šesti let. (nikoli zbírám)

Další obvyklá spojení:

  • sběratel (nikoli zběratel)
  • sběrné suroviny – ceník (nikoli zběrné suroviny – ceník)
  • sběrný dvůr – Praha/Brno/Hradec Králové (nikoli zběrný dvůr – Praha/Brno/Hradec Králové)
  • sběrny druhotných surovin (nikoli zběrny druhotných surovin)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Sbírat, nikoli zbírat

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou