Oba zápisy jsou správné, ale označují zcela odlišná slovesa. Sbít nebo stlouci znamená tlučením spojit. Zbít a ztlouci znamená zmlátit, například pěstmi.

  • Stoukla/sbila obě prkna dohromady.
  • Nakonec mě tak ztloukl/zbil, že mi tekla krev z nosu i z úst.

Zdroje:

  • Slovník spisovné češtiny
Sbít/zbít, stlouci/ztlouci

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou