Poněkud knižní slovo schraňovat, s významem „shromažďovat, střádat, hromadit, píšeme s "ch“, nikoli s „h“ (tedy schraňovat, ne shraňovat).

  • Jeho jedinou životní náplní bylo schraňovat majetek.
  • Několik desetiletí schraňovala novinové výstřižky.

Zdroje:

  • Slovník spisovné češtiny
Schraňovat, nikoli shraňovat

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou