Sloveso sdělit (jež má význam „oznámit, dát na vědomí“) píšeme s předponou „s“, nikoli „z“, tedy sdělit, nikoli zdělit. Odpovídajícím způsobem se samozřejmě píše i podstatné jméno sdělení (ne zdělení).

  • Při setkání byla možnost sdělovat si své zkušenosti. (nikoli zdělovat)
  • Přišlo mi další nevyžádané obchodní sdělení. (nikoli obchodní zdělení)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Sdělit, nikoli zdělit

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou