Sdružení je definováno jako „účelové spojení osob nebo organizací“. Máme tedy zájmová sdružení, sdružení fyzických osob, ale také třeba Sdružení obrany spotřebitelů.

Z pravopisného hlediska je důležité, že toto slovo (odvozené od „sdružit“ – naznačený směr „dohromady“) píšeme se „s“, nikoli se „z“, tedy sdružení, nikoli združení.

  • S bratrem jsme založili sdružení fyzických osob. (nikoli združení fyzických osob)

Další obvyklá spojení:

  • zájmové sdružení (nikoli zájmové združení)
  • Sdružení obrany spotřebitelů (nikoli Združení obrany spotřebitelů)
  • sdružení nájemníků (nikoli združení nájemníků)
  • sdružení majitelů domů (nikoli združení majitelů domů)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Sdružení, nikoli združení

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou