Přestože je sloveso sestávat hodnoceno jako zastaralé a knižní, poměrně často se používá. Mnohdy žel chybně. Možná pod vlivem synonymického „skládat se“ připojují někteří pisatelé (či mluvčí) i ke slovesu sestávat zvratné se. Správná varianta je však vždy jen sestávat.

  • Můj projev sestává ze čtyř bodů.
  • Výrobek sestává ze dvou dílů.

Zdroje:

  • Slovník spisovné češtiny
Sestávat, nikoli sestávat se

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou