Výraz shoda má podle Slovníku spisovné češtiny tři významy. Označuje (1) vztah stejnosti, souhlasu věcí, shodnost (např. shoda názorů); (2) dobrý, přátelský vztah (mezi lidmi) a (3) nahodilé shluknutí událostí (např. příznivá shoda okolností).

Z hlediska pravopisu je důležité, že ať už je význam jakýkoli, vždy tento výraz píšeme s předponou „s“, nikoli „z“, tedy shoda, nikoli schoda ani zhoda. Totéž samozřejmě platí i o příbuzném přídavném jménu shodný (nikoli schodný ani zhodný).

  • Nebyli jsme schopni dojít k jednomyslné shodě. (nikoli schodě ani zhodě)
  • Shoda přísudku s podmětem mu dělala velké problémy. (nikoli schoda přísudku s podmětem ani zhoda přísudku s podmětem)

Další obvyklá spojení:

  • prohlášení o shodě (nikoli prohlášení o schodě ani prohlášení o zhodě)
  • shoda jmen (nikoli schoda jmen)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny, viz také heslo Shodit, nikoli schodit

Shoda, nikoli schoda ani zhoda

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou