Sloveso shodit, používající se i v řadě přenesených významů (shodit kabát, shodit ze sebe strach, shodit někoho u soudu), se píše s „h“, nikoli „ch“ (tedy shodil, ne schodil). Není totiž odvozeno od slovesa „chodit“, ale „hodit“.

  • Rád bych shodil pár kilo. (nikoli schodil)
  • S oblibou shazoval všechny okolo uštěpačnými poznámkami. (nikoli schazoval)

Další obvyklá spojení:

  • jak shodit břicho (nikoli jak schodit břicho)
  • jak shodit tuk na břiše (nikoli jak schodit tuk na břiše)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny, viz také heslo Shoda, nikoli schoda ani zhoda

Shodit, nikoli schodit

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou