S příslovci vyjadřujícími směr jsou někdy problémy – respektive s jejich psaním a s rozhodováním, zda použít „s“ nebo „z“. Správné podoby jsou:

  • shora (nikoli zhora)
  • seshora (nikoli zeshora ani zezhora)
  • zdola (nikoli sdola)
  • zezdola (nikoli zesdola)

Zdroje:

  • Slovník spisovné češtiny
Shora, ale zdola

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou