Slovo shovívavý je Slovníkem spisové češtiny definováno jako „mírný v posuzování“ (shovívavý učitel) nebo „svědčící o mírnosti, laskavosti“ (shovívavý úsměv).

Z hlediska pravopisu je důležité, že v tomto výrazu píšeme na začátku „sh-“, nikoli „sch-“, tedy shovívavý, shovívavost, ne schovívavý, schovívavost.

  • Na ten jeho shovívavý úsměv už jsem začínal být alergický. (nikoli schovívavý úsměv)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Shovívavost, shovívavý, nikoli schovívavost, schovívavý

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou