Slovo simultánní se definuje jako „současně probíhající, zároveň provedený, souběžný, současný“. Z hlediska pravopisu je důležitá jeho podoba – simultánní, nikoli simultální.

  • Simultánní hra je jednou z divácky nejatraktivnějších forem šachu. (nikoli simultální hra)
  • Naše agentura nabízí kvalitní překlady a konsekutivní i simultánní tlumočení. (nikoli simultální tlumočení)

Zdroj: Velký slovník cizích slov

Simultánní, nikoli simultální

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou