U sloves patřících ke vzoru maže 1. slovesné třídy možná znejistíme při vytváření 1. osoby jednotného čísla a 3. osoby čísla množného.

K těmto slovesům patří i slovo skákat. Je lepší uvádět, že skáči, nebo skáču, případně že oni skáčí, nebo skáčou?

Současné slovníky i jazyková poradna ÚJČ AV ČR se jednoznačně přiklánějí k tvarům skáču/skáčou. Varianta skáči/skáčí je hodnocena jako knižní.

  • Už zase skáču přes kaluže.
  • Desetibojaři právě skáčou do dálky.

Zdroje:

  • Slovník spisovné češtiny (SSČ)
  • Slovník spisovného jazyka českého (SSJČ)
Skáču, skáčou (spíše než skáči, skáčí)

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou