Sloveso skamarádit se znamená (nepříliš překvapivě) „uzavřít s někým kamarádství“.

Z hlediska pravopisu je důležité, že v tomto slovese píšeme předponu „s“, nikoli „z“ (vyjadřuje se jím totiž směřování dohromady, jehož výsledkem je vytvoření určitého celku). Píšeme tedy skamarádit se, nikoli zkamarádit se.

  • Brzy se skamarádili a vydrželo jim to po celý život. (nikoli se zkamarádili)
  • Pořád se ve škole nemohl s nikým skamarádit. (nikoli zkamarádit)

Totéž pravidlo platí pochopitelně i u podobného slovesa spřátelit se – píšeme takto, nikoli zpřátelit se.

  • Než jsme se spřátelili, trvalo to velmi dlouho. (nikoli zpřátelili)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Skamarádit se, nikoli zkamarádit se

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou