Otázka, jak skloňovat zájmeno „já“, je jedním z nejhledanějších jazykozpyteckých dotazů na českém internetu. Problematické mohou být hlavně tvary 2., 3., 4. a 6. pádu, kde pisatelé někdy váhají mezi tvary „mě“ a „mně“.

 

Kompletní skloňování zájmena „já“

Pád Tvar
1.
2. (mne)
3. mně (mi)
4. (mne)
5.
6. mně
7. mnou

 

Mě, nebo mně?

K určení správného tvaru můžete využít jednoduchou pomůcku:

Převést větu do 2. osoby, tedy nahradit a mně zájmeny tebe (tě) a tobě. Pokud se do věty hodí zájmeno tebe (tě), je správná varianta , pokud se do ní hodí tobě, je správná varianta mně. (Viz samostatný příspěvek Mě versus mně.)

 
  • Mně se to nelíbí (lze nahradit zájmenem tobě).
  • Beze tam určitě nechoďte (lze nahradit zájmenem tebe).
 

Můžete si také pamatovat, že ve 2. a 4. pádu (násobky dvou) se píše (dvě písmena) a ve 3. a 6. pádu (násobky tří) se píše mně (tři písmena).

Uvidíte, která pomůcka se vám osvědčí víc 🙂

 

Mě a mne

Jak uvádí ÚJČ, obě varianty používané ve 2. a 4. pádu (tedy mne jsou tvarově rovnocenné) – obě se dají použít k vyjádření důrazu, v pozici příklonky i po předložce. Za zmínku ale stojí, že varianta mne už je vnímaná spíš jako knižní.

Z dat dostupných v rámci programu SyD, který slouží k porovnávání variant slovních tvarů v korpusech, vyplývá, že procentuální zastoupení tvaru v psaném jazyce je téměř 84procentní a v mluveném jazyce cca 99,9procentní.

 

Mně a mi

Na rozdíl od dvojice a mne neplatí, že by mně a mi byly tvarově rovnocenné. Variantu mi můžeme použít pouze ve 3. pádu (ne v šestém) a pouze v příklonné pozici.

Naproti tomu mně můžeme používat nejen jako příklonku, ale také k vyjádření důrazu a po předložce.

Můžeme tedy například napsat:
  • Pověz mi (i mně) o tom.
  • Nechte to na mně (ne na mi).
  • Dej to radši mně (ne mi).
 

Zdroje

  • Slovník spisovné češtiny
  • Internetová jazyková příručka ÚJČ AV ČR
  • Cvrček, V. – Vodnřička, P.: SyD – Korpusový průzkum variant. FF UK. Praha 2011. Dostupný z WWW: <http://syd.korpus.cz>.
  • Cvrček, V. – Vondřička, P.: Výzkum variability v korpusech češtiny. In: F. Čermák (ed).: Korpusová lingvistika Praha 2011. 2. Výzkum a výstavba korpusů. NLN. Praha, (s. 184.195).
 
Skloňování zájmena „já“

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou

Tento web používá soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Podrobnosti

Do vašeho počítače mohou být během používání tohoto webu dočasně uloženy soubory cookies. Pomáhají nám analyzovat návštěvnost, zobrazovat personalizované reklamy, nebo vám usnadnit používání některých služeb webu. Cookies jsou používány výhradně za účelem zkvalitňování služeb a nejsou nijak nebezpečné. Účelem této zprávy je splnění povinnosti informovat Vás, že cookies jsou nezbytnou součástí tohoto webu a jeho používáním s tím souhlasíte. Po stisknutí tlačítka „rozumím“ Vás následující rok tato zpráva nebude znovu obtěžovat.

Zavřít