Sloveso skloubit je Slovníkem současné češtiny definováno jako „organicky spojit části, složky v jednotný celek“.

Z hlediska pravopisu stojí za to připomenout, že v tomto výrazu je namístě psát předponu „s“, nikoli „z“ (jedná se o „směřování dohromady“). Píšeme tedy skloubit, skloubení, nikoli zkloubit, zkloubení.

  • Nejsem si jist, zda všechny tyto požadavky půjdou skloubit. (nikoli zkloubit)

Zdroj: Slovník současné češtiny

Skloubit, nikoli zkloubit

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou