Obě pravopisné varianty, tedy slézt/slézatzlézt/zlézat jsou v pořádku. Jak už to ale bývá, znamenají každá něco jiného.

Výraz slézt znamená „lezením se dostat dolů“, tedy např. slézt ze střechy, ze stromu. (Kromě toho může hovorově označit i proces postupného zmizení – slezl sníh, slezly mu vlasy.) Slézt se doslova znamená „lezením se shromáždit“.

Slovo zlézt naproti tomu znamená „zdolat lezením“, tedy zlézt horu, skalní stěnu. (Ve Slovníku spisovné češtiny je navíc uveden i druhý význam – /po předchozím výstupu/ dobýt útokem, např. zlézt hradby.)

  • Po celodenní cestě horko těžko slézal z koně.
  • Ti se slézají jako švábi na pivo.
  • Ve volném čase rád zlézá hory.

Zdroje: Slovník spisovné češtiny

Slézt/slézat, nebo zlézt/zlézat?

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou