Stejně jako v mnoha dalších případech, i u výrazů smazat/zmazat platí, že předpona určuje jejich význam. Oba výrazy jsou tedy pravopisně v pořádku, ale používají se v jiném kontextu.

Smazat = setřít, odstranit z povrchu něčeho (např. smazat tabuli, smazat záznam, smazat účet na Facebooku) Zmazat = umazat, zašpinit (např. zmazat si ruce, zmazat někomu oblečení)

Další obvyklá spojení:

  • smazat historii (nikoli zmazat historii)
  • smazat e-mail na Seznamu
  • smazat cookies
  • smazat historii na Skype

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Smazat, nebo zmazat?

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou