Výraz současnost, stejně jako všechna příbuzná slova odvozená od kořene „čas“, se píše bez „t“ – tedy současnost, nikoli součastnost. Totéž samozřejmě platí i u příbuzných slov současný, současník (nikoli součastný, součastník).

  • současnosti vám můžeme nabídnout jen omezený sortiment.
  • Cílem výstavy je přiblížit návštěvníkům současnost i minulost naší společnosti.

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Současnost, nikoli součastnost

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou