Příslovce soukromě je příbuzné s přídavným jménem „soukromý“, které má podle Slovníku spisovné češtiny následující významy:

  • jsoucí v majetku, v péči jednotlivce (např. „soukromé vlastnictví“
  • dějící se, konaný s vyloučením veřejnosti (např. „soukromá návštěva“)
  • týkající se soukromí (např. „soukromé věci“)

Z hlediska pravopisu je důležité, že v příbuzném příslovci nepíšeme -mně, ale pouze -mě, tedy soukromě, nikoli soukromně. Pomoci nám může právě přídavné jméno, kde na konci žádné „n“ není (soukromý-soukromě, na rozdíl např. od ohromný-ohromně).

  • Mohl bych si s tebou soukromě promluvit? (nikoli soukromně)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Soukromě, nikoli soukromně

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou