Výraz splývat má podle Slovníku současné češtiny celkem tři významy:

  • 1. být stěží rozeznatelný od okolí ap. („v maskovacím oblečení dokonale splýval s porostem“)
  • 2. viset dolů, přes něco volně přečnívat („černé vlasy jí splývaly na ramena“)
  • 3. být ve vodorovné poloze natažený na vodní hladině („děti se učily splývat“)

Z hlediska pravopisu je důležité, že ve všech těchto případech píšeme inkriminovaný výraz s tvrdým „ý“, tedy splývat, nikoli splívat.

  • Nedokážu úplně splynout s davem. (nikoli splinout s davem)

Zdroj: Slovník současné češtiny

Nová kniha od šílených korektorů

Pište správně českyChcete umět dobře psát, ale tradiční učebnice vám přijdou nezáživné? Vydavatelství Zoner Press vydalo už třetí, znovu rozšířenou verzi naší knihy Pište správně česky – poradna šílených korektorů.

Splývat, nikoli splívat

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou