Stejně jako u mnoha jiných hesel uveřejňovaných v Češtině pod lupou, i v tomto případě platí, že obě slova jsou správně, ale mají rozdílný význam.

Spravit = napravit, zlepšit, dát do pořádku (spravovat také znamená „být správcem něčeho“) – tedy např. „spravit auto, spravit náladu, spravit kalhoty“ Zpravit = podat někomu zprávu, informovat

  • Nabídl se, že mi spraví auto. (nikoli zpraví auto)
  • Musím si dát spravit boty. (nikoli zpravit boty)
  • Myslím, že to spraví dvě stovky. (nikoli zpraví dvě stovky)
  • Chci si trochu spravit chuť/náladu. (nikoli zpravit chuť/náladu)
  • Naší zodpovědností je dobře spravovat svěřené finance. (nikoli zpravovat svěřené finance)
  • Byl jsem zpraven o tom, že na tomto úseku jsou neustále porušovány pracovní předpisy. (nikoli byl jsem spraven)
  • Zpravil mě o plánu, který vymyslel. (nikoli spravil mě)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Nová kniha od šílených korektorů

Pište správně českyChcete umět dobře psát, ale tradiční učebnice vám přijdou nezáživné? Vydavatelství Zoner Press vydalo už třetí, znovu rozšířenou verzi naší knihy Pište správně česky – poradna šílených korektorů.

Spravit, spravovat, nebo zpravit, zpravovat?

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou