Sloveso, které se používá zejména ve spojení sprovodit ze světa, píšeme se „s“, nikoli se „z“ (tedy sprovodit, ne zprovodit).

  • Musíme tu věc co nejrychleji sprovodit ze světa. (nikoli zprovodit)

Zdroje:

  • Slovník spisovné češtiny
Sprovodit, nikoli zprovodit

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou