Sloveso stáhnout má celou řad významů. Můžeme stáhnout ubrus ze stolu nebo si stáhnout mokré kalhoty, stáhnout si nohu obvazem, stáhnout obočí, stáhnout nějaký výrobek z oběhu a podobně. V prostředí internetu se ale možná vůbec nejčastěji používá toto slovo jako ekvivalent anglického výrazu „download“.

Z hlediska pravopisu je důležité, že jak v samotném slovesu stáhnout, tak i v odvozených slovech (stažení, stažený) používáme předponu s-, ne z- (tedy nikoli ztáhnout, ztažení, ztažený).

  • Potřeboval bych si ještě stáhnout e-maily. (nikoli ztáhnout)

Další obvyklá spojení:

  • hry ke stažení (nikoli hry ke ztažení)
  • filmy ke stažení (nikoli filmy ke ztažení)
  • MP3 ke stažení (nikoli MP3 ke ztažení)
  • ke stažení zdarma (nikoli ke ztažení zdarma)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Stáhnout, stažení, nikoli ztáhnout, ztažení

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou