Výrazy standard a standardní představují jeden z nejčastějších češtinářských oříšků a patří mezi pojmy, ve kterých se nejčastěji chybuje. Naštěstí to ale není zas tak složité 🙂

Slovo, které označuje běžnou úroveň či ustálenou míru něčeho, se vždycky píše jako standard, nikoli standart. Podobně i odvozená slova jako standardní nebo standardizace se píšou s „d“, nikoli s „t“ (tedy ne standartní, standartizace).

Existuje ale také výraz standarta, který označuje (podle Slovníku spisovné češtiny) buď menší (vyztužený) prapor, nebo tabuli, pruh látky s heslem ap. nesený na tyčích v průvodu. V tomto případě zásady českého pravopisu naopak vyžadují napsat „t“.

Příklady použití:

  • Špičková kvalita je naším standardem. (nikoli standartem)
  • ALE: Standarta prezidenta republiky je jedním ze státních symbolů. (nikoli standarda prezidenta republiky)

Další obvyklá spojení:

  • šaty na standardní tance (nikoli šaty na standartní tance)
  • České účetní standardy (nikoli České účetní standarty)
  • standardy W3C (nikoli standarty W3C)
  • standardní procedury (nikoli standartní procedury)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Nová kniha od šílených korektorů

Pište správně českyChcete umět dobře psát, ale tradiční učebnice vám přijdou nezáživné? Vydavatelství Zoner Press vydalo už třetí, znovu rozšířenou verzi naší knihy Pište správně česky – poradna šílených korektorů.

 

Standard, standardní, nikoli standart, standartní

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou