Obě slova, tedy stěžovatztěžovat, jsou pravopisně v pořádku, ale mají rozdílný význam. Podobně jako u mnoha dalších slov s předponou s- či z- je právě předpona oním rozlišujícím prvkem.

Sloveso stěžovat se vždy váže se zvratným zájmenem si a znamená projevovat nespokojenost nebo podávat na někoho stížnost, žalobu.

Výraz ztěžovat (s dokonavou variantou ztížit) znamená znesnadnit, učinit těžkým. To znamená, že si můžeme třeba „stěžovat na problémy, které nám ztěžují život“.

Příklady:

  • Budu si na vás stěžovat. (nikoli ztěžovat)
  • Tým se rozhodl podat oficiální stížnost. (nikoli ztížnost)
  • Hustá mlha mu ztěžovala hledání. (nikoli stěžovala)
  • Museli jsme pracovat za ztížených podmínek. (nikoli stížených)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Stěžovat, nebo ztěžovat?

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou