Termín střešní krytina je obecné označení pro různé druhy vnějšího pokrytí střechy, jako jsou střešní tašky, šindele, břidlice, plech a podobně. Účelem střešních krytin je samozřejmě chránit budovu před nepříznivými vlivy počasí.

Z hlediska pravopisu je dobré zdůraznit, že ve slově krytina píšeme po „r“ (jako po tvrdé souhlásce) vždy tvrdé „y“ – tedy střešní krytina, nikoli střešní kritina. (Nezaměňovat např. s podobným slovem „kritika“, které je cizího původu, a proto se na něj poučka o tvrdé souhlásce nevztahuje.)

  • V naší nabídce najdete kvalitní střešní krytiny od renomovaných výrobců. (nikoli střešní kritiny)

Další obvyklá spojení:

  • krytina na střechu (nikoli kritina na střechu)
  • krytina na pergolu (nikoli kritina na pergolu)
  • plechová krytina (nikoli plechová kritina)
  • podlahová krytina (nikoli podlahová kritina)
  • levná krytina (nikoli levná kritina)

Zdroj: Slovník současné češtiny

Střešní krytina, nikoli střešní kritina

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou