Přestože se tato slova někdy zaměňují, mají rozdílný význam. Výraz strhnout znamená kromě jiného „nečekaně začít“ (např. strhnout povyk), „podnítit někoho k něčemu“ (např. strhnout diváky k potlesku) nebo „neodborným zacházením pokazit, případně zbořit“ (např. strhnout závit, strhnout most).

Sloveso ztrhnout (či častěji ztrhat) znamená „přílišným násilím zničit“ (ztrhat koně), ale také „ostře zkritizovat“ (kritika ho ztrhala).

Příklady:

  • V hospodě se strhla rvačka.
  • Voda při povodni téměř strhla most.
  • Svým vystoupením sice strhl diváky k bouřlivému potlesku, ale kritika ho nemilosrdně ztrhala.
  • Divokou jízdou ztrhal koně.

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Strhnout, nebo ztrhnout?

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou