Znak pro stupeň (°) je samostatným symbolem – není tedy možné ho nahrazovat například písmenem „o“ v podobě exponentu (horního indexu).

Od čísla se značka pro stupeň zpravidla odděluje mezerou. Výjimkou jsou případy, kdy číslice se stupněm tvoří přídavné jméno (např. 12° = dvanáctistupňový).

  • Dnes meteorologové naměřili v Praze 14,3 °C.
  • Teplota −20 °C, ale 20° (dvacetistupňový) mráz.

Stupeň ve Wordu a v HTML

  • MS Word (standardní klávesnice): klávesa vlevo nahoře (pod Esc) – stisknout se Shiftem
  • HTML: entita °

Zdroje:

Stupně (znak pro stupeň a jeho používání)

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou