Jeden z mnoha případů, kdy oba výrazy (svrhnoutzvrhnout) jsou pravopisně v pořádku, ale mají rozdílný význam. Co tedy tato slova znamenají?

Svrhnout = shodit (např. „svrhnout bombu“), zbavit moci („svrhnout vládu“), svést („svrhnout na někoho vinu“) Zvrhnout = převrátit, převrhnout (např. „zvrhnout vázu“); zvrhnout se = převrátit se („vůz se zvrhl“), změnit se k horšímu („situace se zvrhla“), stát se mravně zkaženým („člověk se zvrhl“)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Svrhnout, nebo zvrhnout?

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou