Titulky mohou označovat buď nadpisy používané ke strukturování textu, nebo psaný text na filmu sloužící k jazykové lokalizaci příslušného díla.

V obou těchto významech se za písmenem „t“ (přestože se v češtině jedná o tvrdou souhlásku) píše měkké „i“, tedy titulek, titulky, nikoli tytulek, tytulky.

  • U některých filmů dávám titulkům přednost před dabingem. (nikoli tytulkům).

Další obvyklá spojení:

  • titulky k filmům (nikoli tytulky k filmům)
  • titulky k seriálům (nikoli tytulky k seriálům)
  • české titulky (nikoli české tytulky)

Zdroj: Velký slovník cizích slov

Titulky, nikoli tytulky

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou