Výraz trénink je Slovníkem spisovné češtiny definován jako „soustavné, plánovité cvičení pro zlepšení a udržení výkonnosti“. Jedná se o slovo přejaté, které se v češtině zabydlelo natolik, že převzalo český pravopis.

Ve slovnících se proto doporučuje varianta trénink (nikoli tréning), která zároveň – alespoň podle Českého národního korpusu – výrazně převládá i v běžné praxi. Odvozené přídavné jméno je tréninkový (nikoli tréningový).

  • Musím už jít, mám zítra ráno trénink. (nikoli tréning).
  • Hledám informace, jak mám při tréninku rychle nabrat svalovou hmotu. (nikoli tréningu)
  • Plánujeme postavit nové tréninkové centrum. (nikoli tréningové centrum)

Další obvyklá spojení:

  • kruhový trénink (nikoli kruhový tréning)
  • trénink mozku (nikoli tréning mozku)
  • autogenní trénink (nikoli autogenní tréning)
  • trénink paměti (nikoli tréning paměti)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Trénink, nikoli tréning

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou