Přestože v mluveném projevu zaznívá toto spojení často dohromady, v psané formě jej píšeme zvlášť, tedy tři čtvrtě. Odvozené přídavné jméno však píšeme dohromady – např. třičtvrtěhodinový.

  • Přijdu ve tři čtvrtě na čtyři.
  • Vyšli jsme si na třičtvrtěhodinovou procházku.

Zdroje:

  • Slovník spisovné češtiny
Tři čtvrtě, nikoli třičtvrtě

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou