Píše se triumf, nebo trumf? Obě slova jsou samozřejmě správně – mají však různý význam. Slovo triumf označuje slavné vítězství, velký úspěch, karbanické slovo trumf pak kartu, která přebíjí všechny ostatní.

V přeneseném slova smyslu se výraz trumf používá ve významu pádný důvod nebo důkaz či předpoklad k vítězství.

  • Vnímal jsem to jako velký sportovní triumf.
  • Mám v ruce všechny trumfy. (nikoli všechny triumfy)
  • Vyšetřovatel se chystal vynést poslední trumf.

Triumfovat/trumfovat

Problém někdy může nastat i s odvozenými slovesy triumfovat a trumfovat. I tyto výrazy ale mají jasně daný význam. Triumfovat znamená triumfálně zvítězit, sloveso trumfovat jednak (překvapivě:-) vynášet trumfy, jednak někoho předhánět či předstihnout.

  • Náš reprezentant triumfoval v závěrečné časovce.
  • Jeden druhého trumfoval vyprávěním neuvěřitelných zážitků.
  • „A to nejlepší na konec,“ trumfovala babička.

Zdroje:

  • Slovník spisovné češtiny
Triumfy, nebo trumfy?

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou