Výraz túra je ve Slovníku spisovné češtiny definován jako „delší turistický pochod“. Z hlediska pravopisu je důležité, že se toto slovo jakožto slovo přejaté píše s čárkou, nikoli kroužkem nad „u“ (tedy túra, ne tůra).

  • Vyrazili jsme na celodenní túru. (nikoli tůru)
  • K jeho zálibám patří cyklistika a vysokohorské túry. (nikoli vysokohorské tůry)

Další obvyklá spojení:

  • pěší túry (nikoli pěší tůry)
  • túry ve Vysokých Tatrách (nikoli tůry ve Vysokých Tatrách)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Túra, nikoli tůra

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou