Výraz Tyrolsko (případně Tyroly) označuje rakouskou spolkovou zemi, jejímž hlavním městem je Innsbruck. Kromě toho existuje Jižní Tyrolsko, které od roku 1919 patří Itálii.

Z hlediska pravopisu je důležité, že v obou případech obsahuje správný český název tvrdé „y“, tedy Tyrolsko, nikoli Tirolsko (přestože německý název zní „Tirol“). Odvozené přídavné jméno je tyrolský, nikoli tirolský.

  • Letos se na lyže chystáme do Tyrolska. (nikoli Tirolska)

Další obvyklá spojení:

  • dovolená v Tyrolsku (nikoli dovolená v Tirolsku)
  • ubytování v Tyrolsku (nikoli ubytování v Tirolsku)
  • Tyrolsko, Fügen (nikoli Tirolsko, Fügen)
  • Jižní Tyrolsko – mapa (nikoli Jižní Tirolsko – mapa)
  • práce v Tyrolsku (nikoli práce v Tirolsku)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny (heslo „Tyroly“), Wikipedia

Tyrolsko, nikoli Tirolsko

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou