„Ubytovat se“ znamená podle Slovníku spisovné češtiny „opatřit si (dočasný) pobyt“, případně „zařídit se v (dočasném) obydlí“.

Z hlediska pravopisu jen připomeneme, že tento výraz i všechna slova příbuzná patří mezi vyjmenovaná slova, a proto v nich píšeme tvrdé „y“ – tedy ubytovat se, ubytování, ubytovna (nikoli ubitovat se, ubitování, ubitovna).

  • Sháním dostupné ubytování někde v okolí Prahy. (nikoli ubitování)

Další obvyklá spojení:

  • levné ubytování (nikoli levné ubitování)
  • ubytování – Praha (nikoli ubitování – Praha)
  • ubytování v soukromí (nikoli ubitování v soukromí)
  • ubytování – Chorvatsko (nikoli ubitování – Chorvatsko)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Ubytování, nikoli ubitování

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou