Jak už to tak bývá, oba tyto zápisy jsou, respektive mohou být v pořádku. Používají se ale v rozdílném významu:

  • Vtom je příslovce s významem „v tu chvíli, najednou“ (např. „chtěl jsem jít spát, když vtom mi někdo zavolal“)
  • V tom je klasické spojení předložky a ukazovacího zájmena, které se používá ve všech ostatních případech (např. „v tom případě jsme spolu skončili“)

Další příklady:

  • Jdu takhle po ulici a vtom na mě někdo volá.
  • Jeho žena mu jen tak mezi řečí oznámila, že je v tom.

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

V tom, nebo vtom?

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou