Zámek ve Versailles, městě ležícím nedaleko Paříže, je jedním z nejvýraznějších symbolů Francie a především její někdejší absolutistické vlády. V roce 1682, za vlády Ludvíka XIV., se zámek stal sídlem královského dvora a byl jím s krátkou přestávkou až do počátku Francouzské revoluce (1789).

Z hlediska pravopisu je důležité, že se v tomto názvu objevuje zdvojené „l“ a „s“ na konci slova, tedy Versailles, nikoli Versailes, Versaille ani Versaile. Odvozené přídavné jméno je versailleský.

  • Největším zážitkem z dovolené ve Francii pro nás byla návštěva zámku ve Versailles. (nikoli Versailes, Versaille ani Versaile)

Další obvyklá spojení:

  • Versailleský mír (nikoli Versaileský mír, Versailský mír)
  • Versailleská smlouva (nikoli Versaileská smlouva, Versailská smlouva)

Zdroj: Pravidla českého pravopisu

Versailles, nikoli Versailes

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou