Podle Slovníku spisovného jazyka českého má výraz visutý tři významy: 1) zavěšený, upevněný shora (např. visutý most); 2) visící, splývající shora dolů (např. visuté větve) a 3) položený nad něčím jako stupeň, terasa (např. visuté zahrady).

Z hlediska pravopisu je důležité, že ve všech těchto významech se výraz visutý píše s měkkým „i“ (tedy nikoli vysutý – nezaměňovat s „vysunutý“).

  • Visuté zahrady Semiramidiny jsou jedním ze sedmi divů světa. (nikoli vysuté zahrady Semiramidiny)

Další obvyklá spojení:

  • visutá hrazda (nikoli vysutá hrazda)
  • visutý most (nikoli vysutý most)
  • visutá lanovka (nikoli vysutá lanovka)

Zdroj: Slovník spisovného jazyka českého

Visutý, nikoli vysutý

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou