Vizitka (nebo též navštívenka), tedy lístek s natištěným jménem a kontaktními údaji, je neodmyslitelnou součástí společenského styku.

Z hlediska pravopisu je důležité, že se v tomto slově píšou obě „i“ měkká, tedy vizitka/vizitky, nikoli vyzitka/vyzitky.

  • Mohl byste mi prosím dát svou vizitku? (nikoli vyzitku)
  • Vizitky a razítka vám zhotovíme do 24 hodin. (nikoli vyzitky)

Další obvyklá spojení:

  • vizitky zdarma (nikoli vyzitky zdarma)
  • tvorba vizitky (nikoli tvorba vyzitky)
  • program na vizitky (nikoli program na vyzitky)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Vizitky, nikoli vyzitky

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou