Výraz vstříc znamená „naproti, směrem k“ a používá se jednak jako příslovce, jednak jako předložka se třetím pádem. Vstřícnost je ochota vyjít někomu nebo něčemu vstříc, vyhovět někomu. Kromě toho se výraz vstřícný používá v botanice ve spojeních typu „vstřícné listy“.

Z hlediska pravopisu je důležité, že za písmenem „c“ nenásleduje písmeno „t“, píšeme tedy vstříc, vstřícný, vstřícnost, nikoli vstříct, vstříctný, vstříctnost.

  • Trochu té vstřícnosti by neškodilo. (nikoli vstříctnosti)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Vstřícnost, nikoli vstříctnost

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou