Přestože asi většina z nás vyslovuje „vyjímka“ a přestože máme sloveso vyjímat, správná psaná podoba je výjimka. Totéž samozřejmě platí i u odvozeného přídavného jména výjimečný (nikoli vyjímečný).

Platí zde podobný princip jako u slova výčitka, které je odvozeno od slova vyčítat. Právě podle výčitky/vyčítat bychom si výjimku mohli pamatovat.

  • Až na výjimky jsou všichni odsud.

Další obvyklá spojení:

  • výjimka potvrzuje pravidlo (nikoli vyjímka potvrzuje pravidlo)
  • bloková výjimka (nikoli bloková vyjímka)
  • schvalování hypoték – výjimky (nikoli schvalování hypoték – vyjímky)
  • individuální výjimky u zřízení hypotéky (nikoli individuální vyjímky u zřízení hypotéky)
  • žádost o udělení výjimky (nikoli žádost o udělení vyjímky)

Zdroje:

Výjimka, nikoli vyjímka (pravopis)

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou