Správná varianta slova, které se používá především ve významu „stanovit“ či „určit“, je vytyčit, nikoli vytýčit. Je to dáno etymologií slova, které původně znamenalo „vyznačit (tyčemi) v terénu“ nějakou plochu či trasu.

  • Snažíme se dosáhnout vytyčených cílů.
  • Trasa nové železniční trati už je vytyčena.

Zdroje:

  • Slovník spisovné češtiny
Vytyčit, nikoli vytýčit

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou