U slovesa vyvstat, které znamená jednak „vyrazit na povrch“, jednak „náhle se objevit“, nezapomínejme na druhé „v“ – píšeme vyvstat, nikoli vystat.

  • Na čele mu vyvstal studený pot.
  • Vyvstává otázka, zda je tento postup skutečně nejlepší. (nikoli vystává otázka)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Vyvstat, nikoli vystat

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou