Slovo vzpomněl, podobně jako příbuzná slova (zapomněl, připomněl, pomněnka), se vždy píše s „mn“, tedy vzpomněl, vzpomněla, vzpomněli, nikoli vzpoměl, vzpoměla, vzpoměli.

  • Vzpomněl jsem si na to poslední chvíli. (nikoli vzpoměl)
  • Měl všechno, na co si vzpomněl.
  • Vzpomněla jsem si na tebe, a tak píšu. (nikoli vzpoměla)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny, Pravidla českého pravopisu

Vzpomněl, nikoli vzpoměl (pravopis)

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou