Xantipa bylo jméno Sokratovy manželky. Byla to natolik „milá“ osoba, že se označení xantipa stalo synonymem pro jakoukoli zlou, svárlivou ženu.

Z hlediska pravopisu jenom připomeneme, že v tomto výrazu píšeme měkké, nikoli tvrdé „i“, tedy xantipa, nikoli xantypa (naproti tomu viz: časopis Xantypa).

  • Vzal si neuvěřitelnou xantipu. (nikoli xantypu)

Další obvyklá spojení:

  • Xantipa a Sokrates (nikoli Xantypa a Sokrates)
  • ale časopis Xantypa (nikoli časopis Xantipa)

Zdroj: Slovník spisovné češtiny

Xantipa, nikoli xantypa

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou