Český zákoník práce, který upravuje velkou část pracovního práva, vstoupil v platnost 1. ledna 2007 a v lednu 2012 začala platit jeho novela.

Z hlediska pravopisu je ale důležitější, že ve slově zákoník píšeme pouze jedno „n“ (podobně jako např. u výrazu deník). Správná podoba je tedy zákoník práce, nikoli zákonník práce.

Ještě připomeňme, že podobně jako u ostatních zákonů, zákoníků a vyhlášek píšeme i v tomto případě malé počáteční písmeno (ne tedy Zákoník práce, ale zákoník práce).

  • Odbory a zaměstnavatelé vedou spory, zda je liberalizace zakotvená v novém zákoníku práce dostatečná. (nikoli zákonníku práce ani Zákoníku práce)

Další obvyklá spojení:

  • občanský zákoník (nikoli občanský zákonník ani Občanský zákoník)
  • obchodní zákoník (nikoli obchodní zákonník)
  • zákoník práce od 1. 1. 2014 (nikoli zákonník práce od 1. 1. 2014)

Zdroj: Heslo Zákoník práce (Česko, 2006) na Wikipedii; Internetová jazyková příručka

Zákoník práce, nikoli zákonník práce

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou